paski, pokrowce, futerały fotograficzne

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

  1. Każdemu Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego MyMiggo.pl, którego właścicielem jest firma „OnTheGo Michał de Ankerburg Wagner” przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru ( usługi ), bez podawania przyczyn, w terminie opisanym poniżej.
  2. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: ON THE GO Michał de Ankerburg Wagner, ul. Zwierzyniecka 29/501, 31-105 Kraków.
  3. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni kalendarzowych, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru w dniu zawarcia umowy o świadczenie usług, czyli fizycznie otrzymania towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

Zwrot świadczeń

  1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: ON THE GO Michał de Ankerburg Wagner, ul. Zwierzyniecka 29/501, 31-105 Kraków.
  2. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez  ON THE GO Michał de Ankerburg Wagner świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

Podstawa prawna

Podstawą prawną do powyższych zasad zwrotu zakupionych przez konsumentów towarów jest art.7 ust. 1, „Ustawy o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z dnia 31 marca 2000r.) z uwzględnieniem rozumienia konsumentów według art. 221 k.c.

Pobierz oświadczenie