paski, pokrowce, futerały fotograficzne

Regulamin sklepu

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 19.08.2014r


Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna – sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.

Właścicielem internetowego sklepu www.mymiggo.pl jest firma „OnTheGo” Michał de Ankerburg Wagner z siedzibą w Krakowie, ul. Zwierzyniecka 29/501 , zarejestrowaną numerem regon 351292380, NIP 677-184-35-73, zwana Sprzedającym.

Punkt sprzedaży i odbioru mieści się pod adresem: ul. Zwierzyniecka 29/501, 31-105 Kraków
Adres punktu sprzedaży jednocześnie jest adresem do korespondencji.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Zawartość witryny internetowej sklepu myMiggo.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego (pełni jedynie rolę informacji handlowej), a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.

1.2. Po złożeniu przez Klienta zamówienia w sklepie internetowym, otrzyma on automatyczną odpowiedź potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

1.3. Dopiero w momencie potwierdzenia zamówienia przez pracownika myMiggo.pl, zawarta zostaje umowa sprzedaży, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, która wiąże obie strony.

1.4. Wszystkie transakcje zawierane są na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204).

1.5. Wszystkie towary oferowane w naszym sklepie internetowym zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. Składanie zamówień

2.1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

2.2. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2.3. Zamówienia można składać poprzez:

 • sklep internetowy – www.myMiggo.pl
 • pocztą elektroniczną – sklep@mymiggo.pl

3. Realizacja zamówień

3.1. Prowadzimy sprzedaż wyłącznie na terenie Polski.

3.2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie poprawnego numeru telefonu oraz adresu e-mail, umożliwiającego naszemu pracownikowi weryfikację złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia pracownik myMiggo.pl potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

3.3. Czas realizacji zamówienia składa się z terminu podanego przy produkcie oraz czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do klienta. W przypadku zmiany czasu realizacji zamówienia klient każdorazowo jest informowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie, niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.

3.4. W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia.

4. Płatności, wysyłka towaru i odbiór towaru.

4.1. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej.

4.2. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) w kwocie 18 zł brutto.

4.3. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:

 • Przelewem na rachunek bankowy;

  mBank 42 1140 2004 0000 3502 7509 8346 
  „OnTheGo” 31-105 Kraków, ul. Zwierzyniecka 29/501


 • Przy odbiorze, czyli za tzw. pobraniem;
 • Elektroniczny system płatności PayPal

4.4. Dowód zakupu (Paragon lub faktura VAT) jest dołączany do przesyłki.

5. Procedura reklamacji

5.1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sklepu obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Warunki gwarancji znajdują się na druku gwaranta bądź na jego stronie www.

5.2. W przypadku wystąpienia usterki lub gdy Państwa zdaniem towar funkcjonuje nieprawidłowo, możecie go Państwo dostarczyć bezpośrednio do naszej firmy (31-105 Kraków, ul. Zwierzyniecka 29/501), a my będziemy pośredniczyć w zgłoszeniu reklamacji w odpowiednim serwisie producenta. Jak przygotować paczkę, aby sprawnie przeprowadzić proces reklamacji:

Wysyłając sprzęt należy pamiętać o załączeniu do paczki: kart gwarancyjnych, kopii dowodu zakupu, krótkiego opisu usterki, danych do wysyłki powrotnej oraz danych kontaktowych jak: telefon, e-mail.

5.3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez:

 • niewłaściwe użytkowanie,
 • uszkodzenia mechaniczne,
 • użytkowanie inne niż przewiduje to instrukcja obsługi produktu,
 • naprawy w serwisach innych niż Autoryzowane Serwisy Gwaranta.

6. Odstąpienie od umowy (zwrot towaru)

6.1. W okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość (zgodnie z art. 7 Ustawy z dnie 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów), składając sprzedawcy oświadczenie.

6.2. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

6.3. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu („OnTheGo” 31-105 Kraków, ul. Zwierzyniecka 29/501) nie później niż w ciągu 14 dni od momentu złożenia oświadczenia.

6.4. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć:

 • Wypełnione oświadczenie o odstąpieniu do pobrania na stronie Prawo do odstąpienia sklepu myMiggo.pl

7. Ochrona danych osobowych

7.1. Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.

7.2. Wykorzystywanie danych z plików cookie przez nasz sklep znajduje się na stronie Polityka prywatności.

7.3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

8. Postanowienia końcowe

8.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

8.2. W przypadku sporu klient ma prawo zwrócić się do Rzecznika Praw Konsumenta, Sądu Polubownego lub sądów powszechnych.

8.3. Reklamacje dotyczące zniszczeń powstałych w czasie transportu, błędnej zawartości przesyłki będą rozpatrywane tylko wówczas gdy przesyłka będzie sprawdzona przy odbiorze w obecności kuriera i zostanie spisany protokół szkód