paski, pokrowce, futerały fotograficzne

Polityka prywatności 


1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe klientów oraz zarejestrowanych użytkowników będą zbierane i przetwarzane przez firmę „OnTheGo” Michał de Ankerburg Wagner z siedzibą w Krakowie przy ul. Zwierzynieckiej 29/501, kod pocztowy 31-105 Kraków, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 6771843573 oraz REGON: 351292380, która prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach serwisu internetowego www.mymiggo.pl sprzedaży towarów i usług.

2. DEFINICJE:

Administrator: Firma „OnTheGo” Michał de Ankerburg Wagner z siedzibą w Krakowie przy ul. Zwierzynieckiej 29/501, kod pocztowy 31-105 Kraków, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 6771843573 oraz REGON: 351292380, która prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach serwisu internetowego www.mymiggo.pl sprzedaży towarów i usług., zwana dalej Administratorem.

Sklep: Zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzany przez Sprzedawcę i pozwalający Nabywcom na zawieranie Umów sprzedaży lub/oraz Umów świadczenia usług, dostępny w domenie internetowej: mymiggo.pl

Nabywca: Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub/oraz Umowę o świadczeniu usług.

Użytkownik: Osoba korzystająca z Internetu, korzystająca ze Sklepu, nabywająca lub zamierzająca nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę.

3. ZASTOSOWANIE NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI:

3.1 Niniejsze zasady mają zastosowanie do:

Nabywców i Użytkowników Sklepu (tj. osób fizycznych zdolnych do czynności prawnych, w pozostałych przypadkach korzystanie ze Sklepu wymaga osobnej zgody przedstawiciela ustawowego lub prawnego).

 Innych osób fizycznych, które korzystają z w/w sklepu internetowego, a w szczególności składają zapytania, pozostawiają komentarze dotyczące produktów.

4. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

4.1 Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

4.2 Dane osobowe Nabywców i Użytkowników przetwarzane są przez w/w firmę w celu prowadzenia Sklepu, a w szczególności:

 świadczenia dostępnych za pośrednictwem Sklepu usług,

 obsługi procesu sprzedaży i dostawy,

 realizacji złożonych zamówień,

 obsługi reklamacji,

 obsługi procesu rejestracji Użytkownika,

 obsługi procesu logowania Użytkownika,

 ewentualnego dochodzenia roszczeń,

 marketingu i przesyłania newsletter’a (biuletynu) na adres poczty elektronicznej, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Nabywcę/Użytkownika

4.2 Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

 nazwisko i imię,

 adres zameldowania na pobyt stały,

 adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,

 adres poczty elektronicznej,

 numer telefonu

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.

4.3 W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów np. firmy kurierskie, operatorów systemów płatności, firmy obsługujące reklamacje itd. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

4.3 O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów oferowanych przez firmę „OnTheGo” Michał de Ankerburg Wagner . Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

4.4 Poza przypadkami wymienionymi w punkcie 4.3 dane osobowe nie będą ujawniane osobom trzecim bez wyrażnej zgody Nabywcy/Użytkownika.

4.5 Dane dotyczące Nabywcy/Użytkownika lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem ze Sklepu lub serwisu oraz wykonywaniem umowy sprzedaży produktów lub usług (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń, obsługa reklamacji i realizacja uprawnień konsumenckich), a następnie zostaną usunięte z systemu.

4.6 Osobom, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych przysługuje prawo do jej cofnięcia po przez:

 wysłanie e-maila o tytule „Cofnięcie” na adres sklep@mymiggo.pl

 cofnięcie zgody po przez panel Moje konto dostępny po zalogowaniu się w Sklepie.

 po przez wysłanie podpisanego żądania przesyłką rejestrowaną na adres: „OnTheGo” Michał de Ankerburg Wagner, ul. Zwierzyniecka 29/501, kod pocztowy 31-105 Kraków

4.7 Osoby, których dane przetwarzane są przez Administratora, mają prawo do wglądu w ich treść, uzupełniania, a także żądania ich usunięcia. Jest to możliwe po przez:

 wysłanie e-maila na adres sklep@mymiggo.pl

 panel Moje konto dostępny po zalogowaniu się w Sklepie.

 po przez wysłanie podpisanego żądania przesyłką rejestrowaną na adres:  „OnTheGo” Michał de Ankerburg Wagner, ul. Zwierzyniecka 29/501, kod pocztowy 31-105 Kraków

4.8 Jeżeli Użytkownik/Nabywca umieszcza w serwisie dane osobowe innych osób (w tym: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) może to uczynić pod warunkiem nie naruszania obowiązujących przepisów prawa i dóbr osobistych osób trzecich.

4.9 Użytkownik/Nabywca uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych Użytkowników/Nabywców Sklepu wyłącznie w związku z korzystaniem ze Sklepu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych osób na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie ze Sklepu.

4.10 Administrator dołoży wszelkich starań aby zapewnić Użytkownikom/Nabywcom wysoki poziom bezpieczeństwa w korzystaniu ze Sklepu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo użytkowania serwisu, w tym również podejrzenia udostępniania plików zawierających szkodliwe oprogramowanie ( m.in. wirusy), należy zgłaszać Administratorowi na adres e-mail: sklep@onthego.pl

5. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

5.1. Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych  zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki  tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające  pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego.  Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki  cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do  przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z  Witryny. Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:

 utrzymania sesji klienta (po zalogowaniu), dzięki której nie musisz na każdej podstronie  serwisu sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła,

 zapamiętywania dokonanych przez Ciebie zakupów,

 dostosowania stron sklepu do potrzeb klientów oraz innych osób korzystających z serwisu,

 tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu,

 dostosowania rodzaju wyświetlanych Tobie reklam,

 identyfikacji, że jesteście zalogowani do serwisu facebook.com,

 prowadzenia anonimowych statystyk, które pokazują w jaki sposób Użytkownicy Serwisu używają stron i podstron Serwisu, co za tym idzie ulepszanie ich zawartości i struktury.

5.2. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów  doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

5.3 Możesz zmienić ustawiania Twojej przeglądarki internetowej, tak aby wyłączyć zapisywania ciasteczek. Pamiętaj jednak, że po wyłączeniu ciasteczek, Twoja nazwa użytkownika oraz hasło nie będą już zapisane na żadnej stronie internetowej.

a) Firefox:

 Otwórz przeglądarkę Firefox

 Kliknij na klawiaturze przycisk „Alt”

 Na górze w pasku narzędzi wybierz „Narzędzia”, a następnie pozycję „Opcje”

 Przejdź do zakładki „Prywatność”

 W pozycji Historia Program Firefox należy wybrać opcję: „będzie używał ustawień użytkownika”. Następnie należy odznaczyć opcję „Akceptuj ciasteczka” i zapisać ustawienia.

b) Internet Explorer:

 Otwórz przeglądarkę Internet Explorer.

 W menu kliknij na „Narzędzia”, a następnie wybierz pozycję „Opcje internetowe”

 Przejdź do zakładki „Prywatność”

 Klikając na przyciska „Zaawansowane” masz możliwość wyłączenia cookies, zgodnie z własnymi preferencjami

c) Google Chrome:

  Otwórz przeglądarkę Google Chrome

 Kliknij ikonę menu

 Wybierz ‚Ustawienia’

 Wybierz „Pokaż ustawienia zaawansowane”, a następnie „Ustawienia treści…”

 Po kliknięciu przycisku „Ustawiania treści…” pojawi się panel, do zmiany ustawień plików cookie, możesz je ustawić w zależności od własnych preferencji.

d) Safari:

 Otwórz przeglądarkę Safari

 Wybierz z menu „Preferencje”, a następnie zakładkę „Prywatność” (Znajdziesz je w pasku narzędzi, który znajduje się w prawym górnym rogu ekranu programu, ikona przypomina koło zębate )

 W sekcji „Akceptuj cookies” możesz wybrać czy i kiedy chcesz, aby cookies były akceptowane. Aby uzyskać więcej informacji kliknij przycisk „Pomoc”

 Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zapisanych ciasteczek, kliknij przycisk „Pokaż Cookies”.

6. ODSYŁACZE DO INNYCH STRON 

Firma „OnTheGo” nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których kierują odsyłacze/linki zamieszczane na stronie www.mymiggo.pl

7. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Firma „OnTheGo” zastrzega sobie prawo aktualizacji i zmiany polityki prywatności poprzez publikację nowej treści na swojej stronie internetowej. Spowodowane jest to tym, że zmianie ulegają technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Z każdą wprowadzoną zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronie www.mymiggo.pl i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia jej umieszczenia.